Personligt engagemang

Vi värdesätter personligt engagemang, ett jordnära agerande och rak kommunikation. Vi är inte säljare. Våra kunder träffar oss förvaltare personligen. Vi har örat mot rälsen och hjälper gärna just dig!

Passionerat team

Vi har skrivit böcker, publicerat artiklar, vunnit investerartävlingar och utbildat personal hos välrenommerade finansinstitut. Vi brinner verkligen för professionell kapitalförvaltning.

Lokal förankring

Finansbranschen centraliserar beslutsfattande och förvaltning till Stockholm. Vi går i motsatt riktning. Sedan 2003 finns vi i centrala Göteborg. Välkommen upp på en kopp kaffe!

Vi är företagare

Vi är inte tjänstemän. Vi är själva framgångsrika företagare och förstår entreprenörens vardag. Vi har omfattande personliga erfarenheter av företagarens alla utmaningar och frågeställningar.

Individanpassat hantverk

Vi ser professionell förvaltning som ett individanpassat hantverk, snarare än en centraliserad löpande-band-verksamhet. Vi tar oss tid för dina funderingar att se över just din situation!

Vi lever som vi lär

Vi värdesätter det stora ansvar och förtroende som professionell kapitalförvaltning innebär. Vi sätter en ära i att leva som vi lär, och är därför självklart också kunder i vårt eget bolag.

Transparens och tydlighet

Vi tillämpar ”3-minutersregeln”. Vår ambition är att du som kund enkelt, tydligt och snabbt skall kunna sätta dig in i vad portföljen innehåller. Därför undviker vi dyra, komplexa och ”glättiga” innehav såsom strukturerade produkter eller högriskobligationer.

Personligt

Passionerat

Långvariga relationer

Vi värdesätter långsiktiga relationer. Våra äldsta kunder har vi haft förmånen att samarbeta med i snart 33 år. Vi jobbar varje dag hårt för att hedra detta stora förtroende. Fokus i förvaltningen är alltid att skydda kapitalet i första hand. Vi respekterar risk, och förstår värdet i att skynda långsamt.

Kommunikation och innovation

Vi kommunicerar kontinuerligt vår syn på marknaden samt våra köp- och säljbeslut för kundernas räkning. Som kund får du del av denna information via utskick, två gånger varje vecka. Du kan därutöver själv logga in och följa utvecklingen för dina innehav, förändringar i portföljen, kostnader med mera.

Ansvarsfullt

Ability Asset Management

Kapitalförvaltning i Västsverige – personligt och passionerat!
Ability Asset Management (Foto: Rizwan Wikholm, Xtrovert Media)

Ability Asset Management erbjuder en professionell och kvalificerad diskretionär kapitalförvaltning till ett begränsat antal placerare. Företaget har säte och kontor i centrala Göteborg och verksamheten präglas av stark passion, tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär, och ambitionen att bli en ledande kapitalförvaltare.

Graf/lampa på kontoret. Foto: Xtrovert Media

Vi undviker dyra och komplexa lösningar och vi värdesätter långvariga relationer och rak kommunikation. Som kund kan du enkelt och bekvämt följa din portfölj via veckovisa utskick. Du kan därutöver själv logga in och följa utvecklingen för dina innehav, förändringar i portföljen, och kostnader med mera.

(Foto: Xtrovert Media)

Framgångsrik förvaltning baseras på övergripande strategier som genomsyrar förvaltningsarbetet. Ability har lagt ned omfattande resurser för att skapa genomarbetade förvaltningskoncept. Koncepten baseras på en tydlig anpassning av börsexponeringen och vi vårdar våra kunders kapital och skapar avkastning med väl balanserad risknivå.

(Foto: Xtrovert Media)

Intresserad av att få lite mer kött på benen? Vare sig du har funderingar om förvaltning av överskottslikviditet i ditt bolag, frågor om trädabolag, eller tankegångar angående Family Office hjälper vi till.

Mappar, AAM, foto: Xtrovert Media

Inte redo att bli kund ännu? Då kanske vi kan få förmånen att istället erbjuda vårt kostnadsfria Marknadsbrev direkt till din mailbox en gång varje vecka.

Tony Ugrina - Ability Asset Management (Foto: Rizwan Wikholm, Xtrovert Media)

Här har vi samlat all information som vi enligt lag måste tillhandahålla, och som kan underlätta för dig som kund.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria marknadsbrev!


Vårt marknadsbrev, Ability Weekly, är kostnadsfritt och skrivs av våra förvaltare.

Marknadsbrevet kommer ut veckovis och ger en initierad analys av börsläget i Sverige, USA och Europa, men innehåller också analyser av andra intressanta och aktuella tillgångsslag såsom valutor, råvaror och räntor.

Ability Weekly passar perfekt för dig som en gång i veckan vill få en initierad och kortfattad analys av börsläget.

(Din e-mailadress behandlas konfidentiellt, i enlighet med GDPR, och kommer naturligtvis inte att distribueras vidare till tredje part.)

Personligt och passionerat

Ability Asset Management (Foto: Rizwan Wikholm, Xtrovert Media)

Ability Balans är ett portföljkoncept med syfte att vårda kundens kapital och skapa avkastning med en väl balanserad risknivå.

Diagram, foto: Xtrovert Media

Ability Aktiv är ett portföljkoncept med syfte att vara försiktig vid hög marknadsrisk och aggressiv när omständigheterna tillåter.

Klockor (Foto: Xtrovert Media)

Ability Globala Kvalitetsbolag är ett portföljkoncept med syfte att investera i världens främsta bolag baserat på genomarbetade kriterier.

Ability Asset Management (Foto: Rizwan Wikholm, Xtrovert Media)

Ability Dynamisk är ett portföljkoncept med syfte att genom en metodiskt anpassad börsexponering placera på både svenska och utländska aktiemarknader.

Styrelsen har en gedigen erfarenhet av finansiell verksamhet. Den har under flera år framgångsrikt utvecklat företaget.

Ability Asset Management har förmånen att arbeta med erfarna och skickliga samarbetspartners sedan flera år tillbaka.

Litteratur skriven av AAM (Foto: Xtrovert Media)

C-G Gyllenram och Tony Ugrina delar med sig av sina kunskaper om aktiemarknadens psykologi i flera facklitterära böcker.

(Foto: Xtrovert Media)

Det är lätt att bli kund hos oss, då vi snabbt och effektivt ordnar de handlingar som behövs. Välkommen till Ability!