Ability Balans

Ability Balans

Ability Balans är ett portföljkoncept med syfte att vårda kundens kapital och skapa avkastning med en väl balanserad risknivå genom en välstrukturerad aktieportfölj och en metodiskt anpassad börsexponering.

Vår primära uppgift är att vara försiktiga med kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna så tillåter

Placeringsfilosofi:
• Enkel struktur
• Tydlig process
• Flexibelt agerande
• Välkända innehav

Marknadsanalysen baseras på Ability Weekly
Ability Weekly är ett veckobrev, som vi har publicerat i mer än 10 års tid, med en utförlig analys av svenska och utländska marknader och hur vi tror att dessa kommer utvecklas framöver.

Fördelning mellan aktier och räntebärande
Som kund väljer Du vilken fördelning du önskar mellan aktier och räntebärande.

Vårt vanligaste mandat är en normalfördelning på 60 % svenska aktier och 40 % räntebärande värdepapper där aktieandelen får variera mellan max. 70 % och min. 40 %

Aktieportföljen består till större delen av välkända svenska storbolag med nordiska storbolag och svenska småbolag som komplement.

Basen i ränteportföljen utgörs av de bästa och mest prisvärda ränte- och lågriskfonderna.