Ability Dynamisk

Ability Dynamisk

I Ability Dynamisk samverkar de tre koncepten från Ability Global (Ability Globala Kvalitetsbolag), Ability Balans och Ability Aktiv.

Ability Dynamisk har liksom övriga portföljkoncept som syfte att vårda kundens kapital och skapa avkastning med en väl balanserad risknivå genom välstrukturerade svenska- och utländska aktieportföljer och en metodiskt anpassad börsexponering.

Fördelning mellan aktier och räntebärande:
Aktieandelen får vara max. 100 % och den räntebärande andelen får vara min. 0 %.

Portföljen är uppbyggd av tre samverkande delar:
1. En aktiedel bestående till större delen av välkända svenska storbolag med nordiska storbolag och svenska småbolag som komplement.
2. En fond- och aktiedel bestående av marknadens bästa globalfonder plus fondinnehav i specifika regioner/länder samt placeringar i enskilda utländska bolag i enlighet med de kriterier som krävs för att vara ett globalt kvalitetsbolag.
3. En räntebärande/avkastande del som dels utgörs av de bästa ränte- och lågriskfonderna och dels högavkastande alternativ med högre risknivå.

Aktieandelen och allokeringen mellan de olika delarna baseras på vår analys av den globala marknaden och de enskilda bolagen.