Ability Globala Kvalitetsbolag

Ability Global

Ability Globala Kvalitetsbolag är ett portföljkoncept som investerar i världens främsta bolag.

Vi använder fundamental analys för att identifiera vilka bolag kan ingå i vårt urvalsunderlag till portföljen. Vi använder tekniska och kvantitativ analys för att bestämma när vi köper och säljer.

Vi har identifierat drygt 400 av världens främsta bolag som uppvisar samtliga de kvalifikationer som krävs för att få ingå i urvalet.

De huvudsakliga kvaliteter vi eftersöker är:
• Lång historik av stigande omsättning och resultat.
• Kvalitativt och konjunkturokänsligt kassaflöde över tid.
• Lång historik av obrutna, gärna stigande, utdelningar.
• Ledande marknadsposition med oligopol/monopolistiska särdrag.
• Låg volatilitet.
• Begränsad valutarisk.
• Ohotade av digital omställning.
• Bra motståndskraft mot yttre påverkan.

Vi använder dessa 400 fundamentala kvalitetsbolag som vår urvalsgrupp, och tillämpar sedan teknisk och kvantitativ analys för att säkerställa när vi skall köpa respektive bolag.

Vid varje givet tillfälle kommer portföljen att inneha 15–20 bolag, dvs. drygt 5 % vardera i de kvalitetsbolag som i det aktuella marknadsläget ser mest lovande ut.