Bli kund hos oss

Avtal, blanketter och Legal Information, AAM. (foto: Xtrovert Media)

Vi anlitar Avanza som depåförande institut för samtliga våra diskretionära förvaltningskunder och Ability har ett mycket väl etablerat och fungerande samarbete med Avanza sedan 2006.

För att komma igång och bli kund hos oss behövs det vissa handlingar.

Först kommer vi överens om vilken kontoform hos Avanza som passar din situation bäst.

Det kan vara aktie- och fondkonto, ISK eller kapitalförsäkring.

I samband med detta behöver vi bland annat ställa en del enkla kundkännedomsfrågor till dig då Penningtvättslagen kräver att alla finansiella institut har tillräckligt bra kännedom om sina kunder. Det betyder att vi behöver veta lite om dig och dina planerade affärer när du blir kund hos oss.

När vi har kommit överens om vilket placeringskoncept som du önskar utformar vi en enkel och tydlig placeringsinstruktion samt ett förvaltningsavtal med Ability. I samband med detta gör vi enligt gällande regelverk en enkel lämplighetsbedömning för att säkerställa att det valda placeringskonceptet är linje med dina målsättningar.

Vi förbereder alla handlingar som behövs så att det blir enkelt och smidigt att öppna konto hos Avanza och bli förvaltningskund hos Ability.