Diskretionär förvaltning

Framgångsrik förvaltning baseras på övergripande strategier och strukturer som genomsyrar det arbete som förvaltarna utför. Ability har lagt ned omfattande resurser för att skapa genomarbetade förvaltningskoncept.

Koncepten baseras på en tydlig anpassning av börsexponeringen på grundval av självständig marknadsanalys. Analysen baseras på vårt veckobrev Ability Weekly, publicerat i mer än 10 års tid, med utförliga analyser av svenska och utländska marknader.

Vi vårdar våra kunders kapital och skapar avkastning med väl balanserad risknivå. Vår primära uppgift är att vara försiktiga med kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna så tillåter.

Gemensamt för de fyra förvaltningskoncepten som vi erbjuder är att de alla har tydliga strukturer, processer och hög flexibilitet. Vi använder fundamental analys för att identifiera vilka bolag som är köpvärda. Teknisk och kvantitativ analys bestämmer när vi köper och säljer.

Som kund har du stor möjlighet att välja den riskprofil som passar just din situation. Vi erbjuder koncept med placeringar med fokus på Sverige eller internationellt eller där dessa koncept samverkar.

Läs gärna mer om våra fyra förvaltningskoncept:

Ability Balans
Ability Balans är en produkt med syfte att vårda våra kunders kapital och skapa avkastning med en väl balanserad risknivå.

Ability Aktiv
Ability Aktiv är en produkt med syfte att vara försiktig när risken i marknaden är hög och mer aggressiv när omständigheterna så tillåter.

Ability Globala Kvalitetsbolag
Ability Globala Kvalitetsbolag är en produkt med syfte att investera i världens främsta bolag baserat på genomarbetade kriterier.

Ability Dynamisk
Ability Dynamisk är en produkt med syfte att genom en metodiskt anpassad börsexponering placera på både svenska och utländska aktiemarknader.