Styrelsen

Styrelse AAM
Carl-Gustav Gyllenram

VD och styrelseledamot
Carl-Gustav Gyllenram, född 1959, är VD och styrelseledamot i värdepappersföretaget. C-G har närmare 35 års kvalificerad erfarenhet av finansiell verksamhet och är VD för bolaget sedan 2005. Han är civilekonom och har tidigare varit anställd som analytiker och förvaltare på svenska och internationella ledande finansiella institut. Han har även publicerat böckerna ”Aktiemarknadens Psykologi” och ”En Aktiespekulants Psykologi” samt grundat och varit ordförande för Sveriges Tekniska Analytikers Förening.

 

Tony Ugrina

Vice VD och styrelseledamot
Tony Ugrina, född 1975, är Vice VD och styrelseledamot i värdepappersbolaget. Tony Ugrina har närmare 25 års kvalificerad erfarenhet av finansiell verksamhet och är vice verkställande direktör för bolaget sedan 2005. Han är både civilekonom och systemvetare och har tidigare varit anställd som mäklare, analytiker och kapitalförvaltare på ledande finansiella institut. Han har även publicerat boken ”En Aktiespekulants Psykologi” och ett stort antal finansiella artiklar i svensk och internationell press.

 

Hans Turitz

Styrelseordförande
Hans Turitz, född 1964, är styrelseordförande i värdepappersföretaget. Hans har över 30 års gedigen svensk och internationell erfarenhet av finansiell verksamhet. Han är utbildad vid B.A Middlebury College, Vermont, USA och har arbetat som valutastrateg på Jacksons Limited i London, termins- och optionsmäklare på Merrill Lynch i London, finansiell konsult på Brek Energy Corp i Hong Kong och är sedan 2010 VD för Squadron Partners AB.

 

Oscar Lundin

Styrelseledamot
Oscar Lundin, född 1983, är styrelseledamot i värdepappersföretaget och har över tio års kvalificerad erfarenhet av finansiell verksamhet. Han är utbildad vid Johnson & Wales University, Denver Colorado inom Business Administration och är Bachelor of Science, Financial Services Management. Oscar har tidigare arbetat med personal banking, omvärldsanalys och portföljanalys vid World Financial Group. Sedan 2009 är Oscar Lundin professionell oberoende investerare med verksamhet att förvalta sitt eget kapital.